Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Wilfried Wouters

Koersel-Dorp 39

3582 Beringen

Hoofdapotheker: Leen Wouters

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0457.678.860

Machtigingsnummer APB: 713003

Telefoonnummer: 011 42 29 51

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.